• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Для батьків

Діяльність СЮТ № 2 спрямована на здобуття знань, умінь і навичок відповідно до здібностей, обдарувань та інтересів учнів, вихованців, слухачів. Всі гуртки працюють безкоштовно. До навчання залучаються учні, вихованці, слухачі віком від 5 до 18 років. Набір дітей в гуртки проводиться на безконкурсній основі. Основними профілями навчання є технічна творчість та художньо-естетична. Прийом до СЮТ може здійснюватися протягом навчального року за бажанням.

Витяг із Статуту комунального закладу "Станція Юних техників № 2 Харківської міської ради"

1 СЮТ є юридичною особою, яка має реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, штамп, бланки встановленого зразку, печатку зі своїм найменуванням, ідентифікаційний код, може мати рахунки в установах банків.

2. СЮТ є профільним позашкільним навчальним закладом освіти, основний напрямок діяльності якого спрямований на здобуття знань, умінь і навичок з технічної творчості, а також на забезпечення потреб особистості у творчій самореалізації та організації змістовного дозвілля.

3. Основними профілями навчання в СЮТ є: технічнатворчість, спортивно - технічна творчість, художньо- естетична творчість.

4. Головною метою СЮТ є навчання і виховання учнів у позаурочний та позанавчальний час.

5. Головними завданнями СЮТ є: реалізація державної політики у сфері позашкільної освіти, формування у дітей та юнацтва національної свідомості, активної громадянської позиції, прагнення здорового способу життя; виявлення, розвиток і підтримка юних талантів та обдарувань, стимулювання творчого самовдосконалення дітей та юнацтва, всебічного розвитку, органічного зв'язку з національною культурою, традиціями, пріоритетності загальнолюдських цінностей.

6. СЮТ взаємодіє з іншими закладами, організаціями та установами, діяльність яких пов'язана з технічною освітою.Ці стосунки відбуваються як на основі угод про творче співробітництво, так і на основі договірних зобов'язань з частковим або повним відшкодуванням витрат.

7. СЮТ співпрацює з іншими навчально- виховними закладами, сім'єю, трудовими колективами, громадськими організаціями, творчими колективами, товариствами, тощо.

8. СЮТ організує свою діяльність відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджуються на зборах трудового колективу за поданням директора і профспілкового комітету на основі типових правил.

9. СЮТ несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за: реалізацію головних завдань, визначених Законами України "Про освіту", "Про позашкільну освіту", Положенням про СЮТ, Концепцією позашкільної освіти та виховання;дотримання умов, що визначаються за результатами атестації; збереження життя і здоров'я дітей та учнівської молоді під час навчально-виховного процесу;дотримання фінансової дисципліни.

10. СЮТ має право: розробляти і вносити пропозиції органам влади та місцевого самоврядування щодо вдосконалення системи технічної освіти; користуватися пільгами, що передбачені законодавством України; видавати методичні рекомендації і матеріали передового досвіду;визначати форми і засоби організації навчально-виховного процесу;спільно з вищими навчальними закладами, науково- дослідницькими інститутами та центрами проводити науково- дослідну, експериментальну, пошукову роботу, бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним Статутом.

Кiлькiсть переглядiв: 60

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.